Ying Charoen Paint Industry Co.,Ltd.
www.dincothailand.com

ขั้นตอนทั่วไปในการเตรียมพื้นผิวเพื่อเคลือบสี

ขั้นตอนทั่วไปในการเตรียมพื้นผิวเพื่อเคลือบสี

ขั้นตอนทั่วไปในการเตรียมพื้นผิวเพื่อเคลือบสี

1. ทำความสะอาดพื้นผิว เพื่อขจัดฝุ่นละออง ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมที่เกาะอยู่บนพื้นผิวให้หมดไป

2. ตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ อุดรอยร้าว หรืออุดรูต่าง ๆ ด้วยสีสำหรับยาผิว แล้วขัดเรียบ

3. การเพิ่มการยึดเกาะของสีกันผิวที่จะเคลือบ

4. พื้นผิวที่จะเคลือบสี ต้องทิ้งให้แห้งสนิท