Ying Charoen Paint Industry Co.,Ltd.
www.dincothailand.com

การใช้งานสีพ่นลายฆ้อน BL Hammer Tone

การใช้งานสีพ่นลายฆ้อน BL Hammer Tone

สีพ่นลายฆ้อน BL Hammer Tone คือสีพ่นอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อนำไปใช้งานโดยการพ่นหรือทา จะทำให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นมาในตัวของฟิล์มสีที่สวยและเงางามโดยไม่ต้องขัดเงา และมีความทนทานต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้พ่นเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น

เทคนิคการใช้งานสีพ่นลายฆ้อน BL Hammer Tone
1. คนสีให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกันทุกครั้งก่อนใช้
2. ใช้ทินเนอร์หรือตัวทำละลายที่เหมาะสมผสมให้เจือจาง
3. เมื่อต้องการให้ได้ลายและสีที่สวยงามของ สีพ่นลายฆ้อน BL Hammer Tone ควรพ่นเที่ยวแรกบาง ๆ เที่ยวที่ 2 พ่นหนาปานกลาง และเที่ยวที่ 3 พ่นหนากว่าปกติอีก 1 เที่ยว ชิ้นงานจะแห้งภายใน 30 นาที
4. ขนาดของลายจะเล็กหรือใหญ่ ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของทินเนอร์และแรงดันลมที่กาพ่น
5. พื้นผิวที่จะทาหรือพ่นต้องสะอาด แห้ง ปราศจากน้ำมัน ไขมัน สนิม และสิ่งสกปรกอื่น ๆ
6. ล้างอุปกรณ์ให้สะอาดทุกครั้งหลังการพ่นสี


ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสีพ่นลายฆ้อน BL Hammer Tone

สภาพห้องพ่น

ปัจจัย

ทำให้สีอ่อนและลายเล็กลง

ทำให้เข้มและลายใหญ่ขึ้น

อุณหภูมิ

ร้อนขึ้น

ต่ำลง

ความชื้น

ต่ำ

สูง

แรงลมพัด

แรงขึ้น

อ่อนลง

ปืนพ่น

ปัจจัย

 ทำให้สีอ่อนและลายเล็กลง 

ทำให้เข้มและลายใหญ่ขึ้น

ขนาดหัวปืนพ่น 

ขนาดเล็ก

 ขนาดใหญ่

การควบคุมไกปืน 

เปิดน้อย

 เปิดมาก

การปรับหน้ากากปืน

 ใช้ลมมาก

 ใช้ลมน้อย

ความดันลม

สูง

ต่ำ

ความกว้างละอองสี

กว้าง

แคบ

การผสมทินเนอร์

ปัจจัย

ทำให้สีอ่อนและลายเล็กลง

ทำให้เข้มและลายใหญ่ขึ้น

ชนิดของทินเนอร์

แห้งเร็ว

แห้งช้า

อัตราส่วนจำนวนทินเนอร์

ใช้มากสีอ่อน / ลายใหญ่

ใช้น้อยสีเข้ม / ลายเล็กลง

หัวเชื้อทินเนอร์

ไม่จำเป็นต้องใช้

ไม่เกิน 10%

วิธีการพ่น

ปัจจัย

ทำให้สีอ่อนและลายเล็กลง

ทำให้เข้มและลายใหญ่ขึ้น

การเคลื่อนที่ของปืนขณะพ่น

เร็ว

ช้า

ช่วงการแห้งตัวระหว่างชั้น

ทิ้งช่วงนานขึ้น

ทิ้งช่วงสั้น

ระยะห่างของปืนพ่น

ไกล

ใกล้