Ying Charoen Paint Industry Co.,Ltd.
www.dincothailand.com

การเตรียมพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ

การเตรียมพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ

การเตรียมพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ

1. พื้นผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบต้องแห้งสนิท โดยประมาณ 30 วัน หรือระดับความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 10% ทำการขจัดคราบสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่นคราบไขมันจากไม้แบบ เศษปูน ฝุ่นละอองเหล่านี้ เป็นต้น ออกให้หมดก่อนทาสี

2. ถ้าเป็นพื้น (Floor) ที่ต้องการทาสี ให้ทำการล้างด้วยกรดเกลือเข้มข้น 10 % เพื้อขจัดขี้ปูนออก ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที แล้วทำการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ เพื่อขจัดกรดให้หมด จากนั้นทิ้งผิวให้แห้งสนิทก่อนทาสี